This item still needs to be validated !
ITEM METADATA RECORD
Title: Op de grens tussen 'cure' en 'care'. Begeleiding van gedragsverandering door de huisarts
Authors: Thijs, G
Van Nuland, Marc
Govaerts, F #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:4 pages:186-191
Abstract: De zorg voor toevoeging van kwaliteit aan de winst in jaren maakt ons als arts alert voor de risico's verbonden aan de levensstijl van onze patiënten. Dankzij de vertrouwensrelatie die we met hen hebben, zijn wij uitermate goed geplaatst om deze risico's bespreekbaar te maken. De werkgroep 'Consultvoeren en gedragsverandering' van de Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen (WVVH) ontwikkelde een evidence-based model om gedragsverandering in de huisartsenpraktijk te begeleiden. Dit artikel bespreekt de onderbouw waarop dit model steunt, namelijk het transtheoretisch model voor gedragsverandering (TTM) en de principes van het motivationele interview (MI).
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Tutorial services, Faculty of Science
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Hanu2005(4) Cure en care.pdf Submitted 165KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.