ITEM METADATA RECORD
Title: Effectiviteit van professionele samenwerking bij huisartsen. Naar een optimale vorm van interdependentie
Authors: Nijns, C ×
Nijs, W
Bouwen, René
Grouwels, D #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:4 pages:204-210
Abstract: Doorgaans wordt aangenomen dat het samenbrengen van mensen in een team ook betekent dat die mensen in staat zijn om in dat team optimaal te finctioneren. Maar zo werkt het niet. Voor een doeltreffende samenwerking moeten tal van voorwaarden ingevuld zijn (zie ook themanummer Huisarts en Samenwerking, Huisarts Nu 2003; (32)1). Dit exploratief onderzoek ging na of er een lineair verband bestaat tussen de graad van 'interdependentie' (onderlinge samenhang tussen teamleden) en de effectiviteit van de samenwerking. Hiervoor werden vier praktijkvormen onder de loep genomen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.