ITEM METADATA RECORD
Title: Intego in de praktijk (deel 6): incidentie van acute urineweginfecties
Authors: Truyers, Carla ×
Bartholomeeusen, Stephaan
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:6 pages:303-306
Abstract: In dit zesde artikel van de reeks over Intego analyseren de auteurs de incidentiegegevens van 1994 tot en met 2003 met betrekking tot acute urineweginfecties, met name cystitis, pyel(onefr)itits en urethritis. Opvallend zijn de duidelijke geslachtsverschillen tussen de verschillende aandoeningen: pyel(onefr)itit en cystitis komen significant meer voor bij vrouwen; urethirtis komt significant meer voor bij mannen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.