ITEM METADATA RECORD
Title: Intego in de praktijk (deel 7): Incidentie van melanomen en niet-melanoomachtige huidkankers
Authors: Truyers, Carla ×
Bartholomeeusen, Stephaan
Lousbergh, Daniƫl
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:7 pages:375-377
Abstract: Sinds de jaren 70 van vorige eeuw rapporteert men een alarmerende stijging van de incidentie van huidkanker in Europa. Deze stijging is volgens onderzoek vooral te wijten aan de intermittente blootstelling aan de zon, bijvoorbeeld door het toenemende aantal vakanties in het buitenland. In dit artikel analyseren de auterus de epidemiologische gegevens van Intego met betrekking tot melanomen en niet-melanoomachtige maligniteiten. Opvallend is de grotere incidentie van melanomen bij vrouwen ten opzichte van mannen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.