ITEM METADATA RECORD
Title: Sterfteregistratie in twee Vlaamse huisartsenpraktijken. Van praktijkrapport naar kwaliteitsverbetering
Authors: De Lepeleire, Jan ×
Vanden Bussche, P
Seuntjens, L #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:7 pages:384-386
Abstract: De algemene perceptie is dat mensen vooral in een ziekenhuis sterven. Uit de registratiegegevens over sterfte in twee Vlaamse huisartsenpraktijken blijkt nochtans dat de helft thuis of in een thuisvervangend milieu overlijdt. Naast het louter statistische karakter van dergelijke gegevens, laten ze artsen overigens toe te reglecteren over het eigen functioneren. Zo kunnen bijvoorbeeld hoge suicidecijfers in de praktijk een arts aansporen om voor deze problematiek extra aandacht te hebben.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.