ITEM METADATA RECORD
Title: Ervaringen tijdens de 'Belgian improvement study on oral anticoagulation therapy' (BISOAT)
Authors: Claes, Neree ×
Buntinx, Frank
Vijgen, J
Arnout, Jozef
Vermylen, Jozef
Van Loon, Herman #
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:61 issue:11 pages:841-847
Abstract: In de 'Belgian improvement study on oral anticoagulation therapy' (BISOAT), een gerandomiseerde klinische studie, verbeterde de kwaliteit van het orale anticoagulatiebeleid significant na de implementatie van 4 verschillende kwaliteitsbevorderende interventies bij 4 groepen huisartsen: merzijdige opleiding met richtlijnen, specifieke anticoagulatiedossiers en patiënteninformatieboekjes al dan niet aangevuld met feedback, contorle van de 'international normalized ratio' (INR) door de huisarts met het Coagucheck (c) - toestelof computergeleide dosisaanpassing. De verbetering was gelijkaardig in de 4 groepen. Het doel van deze studie was na te gaan op welke manier deze kwaliteitsbevorderende interventies aanvaard worden door de aan BISOAT deelnemende huisarts(HA)-praktijken. Een schriftelijke vragenlijst werd opgestuurd naar de 66 HA-praktijken. De huisartsen waren positief over de richtlijnen en de anticoagulatiedossiers. Ze gebruikten de patiënteninformatieboekjes om de patiënten bewust te maken van hun orale anticoagulatiebehandeling. De helft van de huisartsen was niet overtuigd dat de patiënten deze boekjes lazen of dat ze de informatie begrepen. De groep met de Coagucheck(c)-toestellen was het meest tevreden wat betreft de bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk en de meerwaarde ervan voor het huisartsgeneeskundig handelen. Ze vinden dag de interventie moet geimplementeerd worden in hun dagelijkse praktijk. De HA'en waren positief aangaande interventies om de kwlaiteit van het orale anticoagulatiebeleid te verbeteren.
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Molecular and Vascular Biology
Biomedical Sciences Group Management - miscellaneous
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.