ITEM METADATA RECORD
Title: Zoeken in de 'virtuele bibliotheek gezondheidszorg' Effecten van training op het gebruik van medische informatietechnologie
Authors: Hannes, Karin ×
Simons, E
Goedhuys, Jo
Vander Stichele, R
Aertgeerts, Bert #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:8 pages:412-417
Abstract: De Virtuele Bibliotheek Gezondheidszorg (VBG) van het Belgisch Centrum voor Evidence-based Medicine (CEBAM) biedt zorgverleners toegang tot evidnece-based medische literatuur en wil hen ondersteunen bij het nemen van klinische beslissingen. Dit pilootonderzoek uit 2003 had tot doel de VBG te introduceren en het gebruik ervan te stimuleren. Daarnaast onderzocht het de effecten van een trainingsprogramma ter verbetering van navigatievaardigheden. Een belangrijke vaststelling is dat zorgverleners niet lijken te zoeken naar specifieke antwoorden op klinische vragen, terwijl de informatietechnologie net hiervoor wordt ontwikkeld en gepromoot.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
khzoeken.pdf Published 3291KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.