ITEM METADATA RECORD
Title: Intego in de praktijk (deel 8): Incidentie van depressies
Authors: Truyers, Carla ×
Aertgeerts, Bert
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2006
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:10 pages:576-583
Abstract: In ons vervolg op de reeks over Intego behandelen we ditmaal de veelvoorkomende aandoening 'depressie'. Hoe vaak komt depressie in Vlaaderen voor ? Wat is de invloed van geslacht en leeftijd ? Bestaat een winterdepressie als dusdanig ? Hoe groot is de spreiding voor de diagnose tussen de registrerende huisartsen ? En hoeveel mensen met een diagnose depressie krijgen antidepressiva ? Uit de resultaten blijkt onder meer dat de diagnose depressie quasi niet wordt gesteld in de leeftijdsgroep 0 tot 14 jaar.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.