ITEM METADATA RECORD
Title: Opkomst bij mammografiescreening. Meta-analyse over het effect van uitnodigen via rechtstreeks contact
Authors: Denhaerinck, K ×
Lesaffre, Emmanuel
Baele, J
Cortebeeck, K
Van Overstraete, E
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2006
Series Title: Huisarts Nu vol:35 issue:1 pages:19-28
Abstract: Mammografiescreening maakt vroegtijdige diagnose van borstkanker mogelijk, waardoor het risico op overlijden daalt. De Europese kwaliteitsrichtlijn stelt een deelname van 70 à 75 % van de bevolking als doelstelling. In werkelijkheid ligt de deelnamegraad aan de meeste screeningsprogramma's heel wat lager. Om deze te verbeteren, bestaan er verschillende strategieën. Deze systematische literatuurstudie onderzocht of interventies met rechtstreeks (telefonisch of persoonlijk) contact een effect hebben op de opkomst bij mammografiescreening. Uit de resultaten blijkt dat ze de deelnamegraad met 21 tot 46 % kunnen doen toenemen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Leuven Biostatistics and Statistical Bioinformatics Centre (L-BioStat)
Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.