ITEM METADATA RECORD
Title: Het zorgplan
Authors: De Lepeleire, Jan ×
De Stercke, E #
Issue Date: 2006
Series Title: Huisarts Nu vol:35 issue:2 pages:73-78
Abstract: Overal ontstaan nieuwe projecten en regelgevingen om de toenemende zorgbehoefte van thuiswonende chronische patiënten op te vangen. Alle vermelden het belang van zorgplannen. Maar wat wordt met een zorgplan bedoeld en wat moet het allemaal inhouden ? Dit onderzoek leverde op basis van een literatuurstudie en een groepsdiscussie met een multidisciplinaire espertgroep, een model op voor een generiek zorgplan, met elementen die, ongeacht de pathologie, zorgsituatie of setting steeds aanwezig moeten zijn.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.