ITEM METADATA RECORD
Title: Intego in de praktijk (slot): incidentie van prikkelbaredarmsyndroom
Authors: Truyers, Carla ×
Bartholomeeusen, Stephaan
Aertgeerts, Bert
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2006
Series Title: Huisarts Nu vol:35 issue:2 pages:70-72
Abstract: Dit is het laatste artikel van onze reeks over Intego. De auteurs onderzochten aan dehand van de databank hoeveel mensen hun huisarts in de periode 1994-2003 consulteerden met opstoten van pirkkelbaredarmsyndroom. Uit de analyse blijkt onder meer een significante geslachtsratio van ongeveer twee diagnosen van prikkelbaredarmsyndroom bij vrouwen tegenover één diagnose bij mannen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.