ITEM METADATA RECORD
Title: Studenten screenen op alcoholmisbruik en -afhankelijkheid. De diagnostische waarde van de CUGE-vragenlijst
Authors: Van Den Bruel, Ann ×
Aertgeerts, Bert
Hoppenbrouwers, Karel
Roelants, Mathieu
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2006
Series Title: Huisarts Nu vol:35 issue:2 pages:87-94
Abstract: De overstap naar de universiteit gaat gepaard met tal van individuele en contextuele veranderingen. Bij studenten nemen veel drinken den de problemen die ermee gepaard gaan, dan toe. Gezien de vrij hoge prevalentie van alcoholgebruik, de ernstige gevolgen ervan en de beschikbaarheid van effectieve behandleingen, is het belangirjk hoogrisicostudenten te screenen. Speicifiek voor deze populatie ontwikkelden Aertgeerts et al. de CUGE-screeningsvragenlijst. Uit de resultaten van dit validatieonderzoek blijkt de CUGE een geldig en betrouwbaar screeninginstrument.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Environment and Health - miscellaneous
Youth Health (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.