ITEM METADATA RECORD
Title: Medische centra voor huisartsen in Vlaanderen: voorbeeld van echelonnering in de praktijk
Authors: Claes, Neree ×
Buntinx, Frank
Van Loon, Herman #
Issue Date: 2006
Series Title: Huisarts Nu vol:35 issue:4 pages:195-202
Abstract: Huisartsen pleiten al jaren voor echelonnering. De zogenaamde medische centra voor huisartsen (MCH's) betekenen hierin een doorbraak. Hun belangrijkste kenmerk is de obligate verwijzing van de patiënt door de huisarts. Deze situatie is uniek voor Vlaanderen. In deze beschrijvende studie worden de negen tot hiertoe opgerichte MCH's vergeleken op vlak van verenigingsvorm, interne organisatie, personeelsbeleid, financiële structuur en externe samenwerking. Ook andere gelijkaardige initiatieven worden onder de loep genomen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.