ITEM METADATA RECORD
Title: Multidisciplinaire samenwerking in de gezondheidszorg. Welke bijdrage kan multiprofessionele opleiding leveren ?
Authors: Aubry, Chris # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Huisarts Nu vol:32 issue:1 pages:45-48
Abstract: Multiprofessionaliteit wordt in de toekomst één van de belangrijkste aspecten in de gezondheidszorg. In complexe patiëntsituaties, zoals in de thuiszorg, kan multiprofessioneel overleg immers oplossingen bieden. Multiprofessionaliteit betekent ook complementariteit in de hulpverlening. Om een zorg te verlenen die beter is afgestemd op alle noden van de patiënt, is dit een belangrijke voorwaarde. Vaak klagen patiënten over de zorgverlening. De verschillende in het proces betrokkekn beroepsgroepen spreken onvoldoende elkaars taal, waardoor de patiënt een gebrek aan continuïteit ervaart.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Teaching and Learning Support, Faculty of Medicine
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.