ITEM METADATA RECORD
Title: Kinderen met (on)gezonde leefgewoonten opsporen in de huisartsenpraktijk. Kan een instrument daarbij helpen?
Authors: Deraeve, L
Ferrant, L
Butaye, J
Janssens, J
Goedhuys, Jo #
Issue Date: 2006
Series Title: Huisarts Nu vol:35 issue:5 pages:235-240
Abstract: Op consultatie of huisbezoek zien huisartsen vaak kinderen en jongeren die ongezond leven en er slechte gewoonten op na houden inzake voeding en vrije tijd. Dr. Deraeve, eerste auteur van dit artikel, heeft in het kader van een praktijkproject een instrument ontwikkeld om binnen het tijdsbestek van een consultatie naar deze gewoonten te peilen, concrete adviezen te geven en de gegevens beknopt te registreren in het electronisch medisch dossier (EMD), dit laatste om goede follow-up mogelijk te maken.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.