ITEM METADATA RECORD
Title: Verband tussen roken, drink-en eetgewoonten en blaaskanker. Een systematisch literatuuronderzoek
Authors: Zeegers, MPA ×
Kellen, Eliane
Buntinx, Frank
Van den Brandt, P, A #
Issue Date: 2006
Series Title: Huisarts Nu vol:35 issue:5 pages:249-260
Abstract: Jaarlijks ontdekt men wereldwijd bij ongeveer 330 000 personen blaaskanker en sterven er 130 000 aan de gevolgen ervan. Gezien de almaar groeiende en vergrijzende wereldbevolking zal de incidentie van deze kanker in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Preventie is daarom van algemeen belang. een van de meest doeltreffende strategieën is het vermijden van risicovol gedrag. We weten uit epidemiologisch onderzoek dat roken, beroepsmatige blootstelling aan risicofactoren en chronische infecties met S. haematobium belangrijke oorzaken zijn van blaaskanker. Maar stilaan groeit het vermoeden dat ook voedingsfactoren een rol spelen. In dit artikel worden drie gedragsfactoren onderzocht die mogelijk verband houden met een verhoogd risico op blaaskanker.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.