ITEM METADATA RECORD
Title: Waarom stopt iemand ambulant met heroïnegebruik ?
Authors: Buntinx, Frank
Schillemans, L
Baptist, M
Bemelmans, B
Bruynooghe, R
Dequeker, W
Speetjens, J
Van Deun, P
Van Hex, M #
Issue Date: 1992
Series Title: Tijdschrift voor alcohol en drugs vol:18 pages:190-196
Abstract: Met behulp van een kwalitatief onderzoeksdesign en een computerprogramma voor tekstanalyse, werden de ervaringen onderzocht van acht ex-heroïneverslaafden rond hun ambulante, definitieve afkick. De betrokkenen werden uitvoerig geïnterviewd. De gesprekken werden opgenomen op video en geanalyseerd door een interdisciplinaire groep van hulpverleners. Daarbij ging de aandacht vooral naar wat deze laatste afkick onderscheidde van de vele pogingen die daaraan vooraf gingen. De uiteindelijke beslissing tot definitieve stop lijkt een erg persoonlijke aangelegenheid, waar hulpverleners weinig directe invloed kunnen op uitoefenen. Het aftemperen van het spectaculaire en heroïsche van de afkick lijkt eerder tegenaangewezen. Wel belangrijk is dat er voor en na de eigenlijke afkickperiode mensen beschikbaar zijn waarop een beroep kan gedaan worden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.