ITEM METADATA RECORD
Title: De CAGE: onbekend is onbemind
Authors: Aertgeerts, Bert ×
Buntinx, Frank #
Issue Date: 1995
Series Title: Huisarts Nu vol:24 pages:182-183
Abstract: Ongeveer 10% van de mensen die een huisarts contacteren, heeft een problematisch alcoholgebruik. De CAGE, een lijst bestaande uit vier vragen, maakt het mogelijk deze problematiek op te sporen. Via een telefonische enquête werd nagegaan of jonge Vlaamse huisartsen in beroepsopleiding deze test kennen. Het resultaat was ontnuchterend: niemand had er ooit van gehoord. Nochtans is de CAGE-test in de huisartsenpraktijk goed toe te passen: de lijst is kort en kan gemakkelijk in een vloeiende anamnese worden ingebouwd. Wordt he dan geen tijd dat de CAGE wat meer aandacht krijgt?
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.