ITEM METADATA RECORD
Title: Intego, een registratienetwerk van huisartsen in Vlaanderen
Authors: Bartholomeeusen, Stephaan ×
Truyers, Carla
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 pages:11-14
Abstract: Het ACHG van de KULeuven beheerts sinds 1990 een databank met informatie over ziekten, laboresultaten en medicatievoroschriften. Alle gegevens zijn afkomstig van de gestructureerde registratie in het elektronisch medisch dossier (EMD) van huisartsenpraktijken verspreid over heel Vlaanderen. Ophaling, verwerking en bevraging zijn geautomitiseerd. Epidemiologische gegevens worden berekend en ter beschikking gesteld van geïnteresseerde onderzoekers. Dit eerste artikel van deze nieuwe reeks bespreekt een aantal algemene kenmerken van de gegevensbank. In de volgende artikels zulle de uit de databank afkomstige epidemiologische gegevens van enkele aandoeningen of problemen worden besproken.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.