ITEM METADATA RECORD
Title: Intego in de praktijk: Epidemiologie van hersentraumata in de eerste lijn
Authors: Truyers, Carla ×
Bartholomeeusen, Stephaan
Aertgeerts, Bert
Van Den Bruel, Ann
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2007
Series Title: Huisarts Nu vol:36 issue:5 pages:229-232
Abstract: Wat is de incidentie van hersentrauma's in de huisartsenpraktijk ? Hoe ernstig zijn ze, spelen leeftijd en geslacht een rol ? Zijn er seizoensverschillen ? Volgens de gegevens van de Intego-databank worden in de huisartsenpraktijk vooral milde hersentrauma's gezien en dit hoofdzakelijk bij jongvolwassen mannen. Een relatief hoge incidentie van ernstige hersenletsels werd meer bij jonge kinderen vastgesteld.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.