ITEM METADATA RECORD
Title: De Nijlvloeden sinds 1870 en het gebruik van het Nijlwater
Authors: Paulissen, Etienne # ×
Issue Date: 1991
Series Title: De Aardrijkskunde: Driemaandelijks Tijdschrift van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde vol:1991 issue:3 pages:227-249
ISSN: 0435-382X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
1991 Nijlvoeden sinds 1870.pdf Published 1099KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.