ITEM METADATA RECORD
Title: De essentie van het depressief zijn (2). Het biopsychosociale depressiemodel
Authors: Heyrman, Jan # ×
Issue Date: 2007
Series Title: Huisarts Nu vol:36 issue:6 pages:282-283
Abstract: In de aanbeveling van de Domus Medica over depressie, die binnenkort verschijnt, wordt uitgegaan van het biopsychosociale model. Hierin worden de belangrijkste biologische, psychologische en sociale achtergronden van de depressie samengebracht. Vanuit dit brede denkkader heeft de huisarts verschillende mogelijkheden om te behandelen
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.