ITEM METADATA RECORD
Title: Belgische studie ter verbetering van de orale anticoagulentiatherapie (BISOAT)
Authors: Claes, N ×
Buntinx, Frank
Vijgen, J
Arnout, Jozef
Vermylen, Jozef
Fieuws, Steffen
Van Loon, Herman #
Issue Date: 2007
Series Title: Huisarts Nu vol:36 issue:6 pages:300-308
Abstract: De behandeling met anticoagulantia is niet zonder risico. Een juiste dosering is vaak van cruciaal belang. Deze studie gaat na hoe de antiwcoagulantiatherapie door huisartsen kan worden verbeterd aan de hand van verschillende interventies. Opleiding, een website, informatiebrochures, maar ook training in het gebruik van het CoaguChek- toestel en computergeassisteerd advies werden ingevoerd om de anticoagulantiatherapie te verbeteren. Deze interventies hadden een duidelijke positieve invloed op het beleid, hoewel het computergeassisteerd advies minder goed door de huisartsen werd opgevolgd dan verwacht.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Molecular and Vascular Biology
Academic Center for General Practice
Leuven Biostatistics and Statistical Bioinformatics Centre (L-BioStat)
Faculty of Medicine - miscellaneous
Biomedical Sciences Group Management - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.