ITEM METADATA RECORD
Title: Ruimtelijke modellering van de relatie tussen fysische landschapskenmerken en het Mesolithisch nederzettingspatroon in de Antwerpse Noorderkempen
Authors: Vanacker, Veerle ×
Govers, Gerard #
Issue Date: 1999
Series Title: De Aardrijkskunde: Driemaandelijks Tijdschrift van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde vol:23 pages:33-41
ISSN: 0435-382X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.