ITEM METADATA RECORD
Title: De kwalificatie van een makelaarsovereenkomst en van de vergoeding die verschuldigd is als gevolg van de verkoop door de opdrachtgever: vragen van overgangsrecht m.b.t. de nieuwe wet op de schadebedingen
Authors: Goossens, Wim # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht issue:7 pages:427-442
Description: Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.