ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Cass., 18 maart 2003: Het Hof van Cassatie oordeelt dat rechters niet al te vrij mogen omspringen met 'de vrijheid onder voorwaarden'
Authors: Van Leuven, Nathalie # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Liga MR
Series Title: Tijdschrift voor Mensenrechten vol:1 issue:3 pages:14
Description: Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
ISSN: 1379-0250
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.