ITEM METADATA RECORD
Title: De gevolgen van de actio pauliana en haar band met de ongerechtvaardigde verrijking
Authors: Sagaert, Vincent # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht vol:15 issue:10 pages:563-584
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.