ITEM METADATA RECORD
Title: De evaluatie van opleidingseffecten. Een vergelijking van evaluatiemethoden
Authors: Maes, J
Sels, Luc
Issue Date: 1999
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 9919 pages:1-68
Abstract: Abstract:
Eén van de belangrijkste oorzaken van 'onderinvestering' in bedrijfsopleidingen betreft de moeilijkheid om de effectiviteit van deze opleidingen te bepalen. Dit meetprobleem stelt zich zowel op het niveau van effecten op het leervermogen en/of het gedrag van werknemers en als op het niveau van langetermijneffecten op de afdelings- of bedrijfsperformantie. Deze onzekerheid over de effectiviteit of het rendement van een bedrijfsopleiding zou de 'minimalistische' benadering van het bedrijfsopleidingsbeleid in de hand werken. De ontwikkeling van accurate methoden voor de evaluatie van opleidingseffecten is dan ook een absolute prioriteit. Dit onderzoeksrapport bevat een kritische bespreking, vergelijking en verdere uitwerking van twee types evaluatie-instrumenten. Enerzijds methoden voor de procesevaluatie (hoe wordt een opleiding ervaren door cursisten, vinden zij dat de (leer)doelen bereikt zijn, etc.) en anderzijds instrumenten voor de productevaluatie. Bij productevaluatie staat de meting van het rendement van opleidingen centraal (effecten op productiviteit, kwaliteit, etc.).
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OR_9919.pdf Published 1720KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.