ITEM METADATA RECORD
Title: Het concept van morele verantwoordelijkheid in de hedendaagse analytische wijsbegeerte
Authors: Cuypers, Stefaan
Issue Date: 2007
Publisher: Universitaire Pers Leuven
Host Document: Ruimte voor kennis / Red.: B. Raymaekers, G. Van Riel en B. Pattyn pages:75-97
Abstract: In dit hoofdstuk analyseer ik de afzonderlijk noodzakelijke en gezamenlijk voldoende voorwaarden waaronder personen moreel verantwoordelijk zijn. Ik neem als uitgangspunt Aristoteles’, klassiek concept van morele verantwoordelijkheid en verhelder de epistemische voorwaarde, de vrijheids- en authenticiteitsvoorwaarde in het kader van de morele psychologie en het debat over vrijheid en determinisme in de hedendaagse, analytische wijsbegeerte.
Description: Lessen voor de eenentwintigste eeuw
ISBN: 978-90-5867-589-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Logic and Philosophy of Science

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.