ITEM METADATA RECORD
Title: Kinderen en de menselijke levensloop in de correspondentie van Fronto
Authors: Laes, Christian # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Handelingen van de koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis vol:59(2005) pages:177-201
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Latin Literature
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.