ITEM METADATA RECORD
Title: Een schatting van het aantal zittenblijvers in het Vlaams onderwijs in de schooljaren 1984-1985 t.e.m. 1994-1995
Authors: Van Landeghem, Georges
Van Damme, Jan
Issue Date: Apr-1997
Publisher: K.U.Leuven, Departement Pedagogische Wetenschappen - LIVO
Abstract: Deze tekst vormt het eerste deel (en hoofddeel) van het eindverslag van INES project nr. 9604 in opdracht van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het schatten van de zittenblijversaantallen in het Vlaams lager onderwijs vormde de hoofdopdracht van INES project nr. 9604.
Description: INES project nr. 9604
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.