ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: De indeling van de Nederlandse streektalen: dialecten van 156 steden en dorpen geklasseerd volgens de FFM / Hoppenbrouwers, C. & G. (Assen, 2001)
Authors: Vandekerckhove, Reinhild # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Leuvense bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie vol:91 issue:3-4 pages:493-500
Description: Departement Linguïstiek.
ISSN: 0024-1482
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Kulak Kortrijk
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.