ITEM METADATA RECORD
Title: Werken met managementteams: interview met Theo Wijnen en Mieck Vos
Authors: Van Roosbroek, Steven # ×
Issue Date: 2007
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:12 issue:3 pages:52-54
Abstract: Het lokale niveau is volop in ontwikkeling. Het nieuwe gemeentedecreet zorgde voor heel wat wijzigingen, zowel op politiek als op administratief vlak. Eén van die wijzigingen is de introductie van een managementteam in de gemeentelijke organisatie. Uiterlijk op 1 oktober 2007 moet elke gemeente werken met een managementteam, waarin de top van de administratie vertegenwoordigd is. Uitgeverij Politeia en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hebben over het werken met managementteams recent een pocket gepubliceerd. Hierin wordt niet enkel de regelgeving over managementteams gekaderd. Er is ook veel aandacht voor eerder praktisch gerichte zaken. Zo wordt bijvoorbeeld een leidraad aangereikt voor het maken van een afsprakennota tussen college en managementteam. Tussendoor passeren heel wat methoden en technieken van het hedendaagse overheidsmanagement de revue: coachend leiderschap, Balanced Scorecard, EFQM, CAF, IiP, organisatieleren, projectmatig werken, delegeren,… Naar aanleiding van deze publicatie hadden we een interview met de auteurs Mieck Vos (adjunct-stadssecretaris Stad Kortrijk) en Theo Wijnen (coördinator en stafmedewerker organisatie-ontwikkeling Team Consulting, VVSG).
ISSN: 1373-0509
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Interview - VTOM 2007 (3).pdfArtikel Published 52KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.