ITEM METADATA RECORD
Title: Netwerking en organisatieontwikkeling: samenwerken om te verbeteren
Editors: Thijs, Nick
Van Roosbroek, Steven
Wijnen, Theo
Contributors: Vermeiren, Jan
Braet, Hilde
Peeters, Gerda
Sledsen, Jan
Van Hamme, Patrick
Maes, Ingeborg
Delmotte, Tom
Vos, Mieck
Staes, Patrick
Issue Date: 2007
Publisher: Politeia
Series Title: Reeks Professionele vaardigheden
Abstract: Twaalf auteurs uit verschillende sectoren hebben de handen in elkaar geslagen en hun inzichten en ervaringen beschreven m.b.t. netwerking en hoe dit concreet
bijdraagt tot organisatieontwikkeling.

De pocket ‘Netwerking en organisatieontwikkeling’ gaat over formele en informele vormen van netwerking, die als doel hebben om o.a. innovaties, kwaliteitsverbeteringen, ontwikkelings- en veranderingsprocessen binnen de lokale besturen en andere organisaties tot stand te brengen en
in stand te houden.

In acht overzichtelijke hoofdstukken worden de volgende aspecten uitgewerkt: het wat en hoe van netwerken, het netwerk als forum voor informatie- en ervaringsuitwisseling, reflectie op het eigen handelen, kennisoverdracht en kennisontwikkeling, actieleren en leren van elkaar, ondersteunende methodieken en werkvormen en de organisatie van interne en externe netwerken.
Description: paperback
ISBN: 978-90-5718100-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Netwerking-stamp.pdfBoek Published 4012KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.