ITEM METADATA RECORD
Title: Rechtsantropoloog van Pool tot Evenaar, Interview met Jacques Vanderlinden
Authors: Waelkens, Laurent
Issue Date: 2004
Publisher: Verloren
Host Document: Prominenten kijken om: achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht [Pro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 6,1-2 (2004)] pages:291-311
ISBN: 90-6550-840-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.