ITEM METADATA RECORD
Title: [Behavioral Pharmaceutical Care Scale: research on the extent of the implementation of pharmaceutical care in Belgian pharmacies]
Authors: Foulon, Veerle ×
De Wulf, Isabelle #
Issue Date: 2007
Publisher: Association Pharmaceutique Belge
Series Title: Journal de Pharmacie de Belgique vol:62 issue:3 pages:85-92
Abstract: In dit onderzoek werd gepeild naar de mate waarin Farmaceutische Zorg toegepast wordt in de Belgische apotheek. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de BPCS, een gevalideerde vragenlijst bestaande uit 3 dimensies en 14 domeinen.
623 Belgische apothekers namen aan het onderzoek deel. De totale score op de BPCS schommelde tussen 29 en 131 in het score-interval 15-160. De mediaan was 74. Er werd goed gescoord op adviseren en informatief ondersteunen van patiënten (gemiddelde scores van 72.2 % en 80 %); scores waren eerder laag op het bevragen van de patiënt (41.0 %) en het documenteren (23.7 %). Apothekers die actief farmaceutische zorg verstrekken (gedefinieerd als respondenten met een totale score hoger dan 91) verschilden significant van apothekers die geen farmaceutische zorg verstrekken (totale score lager dan 56) wat betreft het volgen van bijscholing, het deelnemen aan multidisciplinaire vergaderingen en het hebben van een adviesruimte. Verstrekkers van farmaceutische zorg maken ook significant meer gebruik van software om patiëntenprofielen en zelfzorggeneesmiddelen te registreren, eerste uitgifte te begeleiden en therapietrouw na te gaan. Taal en geslacht waren geen determinanten voor verstrekker versus niet-verstrekker.
Gezien zowel apotheeksoftware, (na)vorming als multidisciplinair overleg in belangrijke mate blijken bij te dragen tot het toepassen van Farmaceutische Zorg, zijn investeringen van alle betrokken partijen in deze domeinen noodzakelijk en verantwoord.
ISSN: 0047-2166
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Pharmaceutical Care and Pharmaco-economics (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ART BPCS 2007 08 09 VF.docMain article Published 216KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.