ITEM METADATA RECORD
Title: Weet als leidinggevende hoe de medewerker te motiveren!
Authors: Vanmullem, Kathleen ×
Hondeghem, Annie #
Issue Date: 2007
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:17 issue:3-4 pages:166-170
Abstract: De vergrijzing brengt heel wat nieuwe organisatorische veranderingen met zich mee. Een belangrijke uitdaging is het managen van de verschillende noden en wensen van de diverse leeftijdsgroepen met als doel de medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar en gemotiveerd te houden. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de direct leidinggevende. De vraag is echter: ‘hoe kunnen leidinggevenden een antwoord bieden op die veranderende noden en wensen?’. Het Steunpunt Bestuurlijke organisatie Vlaanderen (SBOV) heeft een onderzoek gevoerd naar hoe leidinggevenden deze rol kunnen invullen.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
weet hoe medewerker te motiveren! - p166-170.pdf Published 192KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.