ITEM METADATA RECORD
Title: Studere lectioni. Latijn én Grieks tussen traditie en actualiteit op de drie-weg van de logos
Authors: Malisse, Peter ×
Thoen, Paul
Van Coillie, Geert #
Issue Date: 1996
Series Title: Kleio: tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur vol:3 issue:25 pages:136-140
Abstract: Opzet en methode van het onderwijs in de oude talen. De positie van de klassieken en de eigen plaats voor het Grieks.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Teacher Training, Institute of Philosophy
Latin Literature
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.