ITEM METADATA RECORD
Title: Paradigma en paradox. René Girard en de mimetische hypothese in de antropologie
Authors: Van Coillie, Geert # ×
Issue Date: 1995
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:4 issue:5 pages:151-162
Conference: Antropologie en religie. Het denken van René Girard location:Hoger Instituut voor Wijsbegeerte Leuven date:12 mei 1995
Description: 1. De antropologie als leessleutel van cultuurtransformaties

De 'rituele' wereld
De 'politieke' wereld
De 'economische' wereld

2. De 'narratieve wetenschap' en het loslaten van 'a priori-ideeën' omtrent mens en cultuur

Menswetenschap en/als mythologie
De 'methode van het discours'
Voorbij het begin
Openbaring en verantwoordelijkheid
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Teacher Training, Institute of Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.