ITEM METADATA RECORD
Title: Nabootsing, rivaliteit en religie. De nieuwe wetenschap over de oorsprong van mens en cultuur
Authors: Van Coillie, Geert
Issue Date: 2005
Publisher: Uitgave van de Oud-leerlingenbond Klein Seminarie Roeselare
Host Document: Ruimte voor hart en geest. Jaarboek 2005 pages:10-43
Abstract: De ontdekking in de empirische wetenschap van de imitatie als dynamisch principe van het emotionele, cognitieve en sociale leven van de mens is van recente datum. Via de studie van de moderne roman, de Griekse tragedie en de Bijbel had de Frans-Amerikaanse cultuurantropoloog René Girard (°1923) eerder al de imitatieve structuur van de begeerte aan het licht gebracht. De revelatie van de mimetische rivaliteit en van het zondebokmechanisme -- het onlosmakelijke verband tussen nabootsing en botsing, tussen mimese, geweld en religie --€“ betekent voor ons zelfverstaan een radicale ommekeer. De mimetische theorie biedt het model van een gerehumaniseerde en geëthiseerde menswetenschap --€“ un savoir responsabilisé --“ na het 'einde van de filosofie'.
Description: 1 Natuur en cultuur in evolutie
1.1 De wereld in metabletisch perspectief
1.1.1 De veranderende werkelijkheid
1.1.2 Het verbindend patroon
1.1.3 De verdwijnende geest
1.2 De ontdekking van de nabootsing
1.2.1 De Homo imitans
1.2.2 Zelfzuchtige genen
1.2.3 Memen: de nieuwe replicatoren
1.2.4 Neurobiologie en nabootsing: spiegelneuronen
2 Nabootsing, geweld en verschil
2.1.1 De oorspronkelijke driehoek
2.1.2 De begeerte overeenkomstig de Ander
2.1.3 'Meta-fysische' begeerte
2.1.4 Zelfbedrog en miskenning van de Ander
2.1.5 Interne bemiddeling en 'patho-etho-logie'
2.1.5 De romaneske waarheid
2.2 De revelatie van de zondebok
2.2.1 Dieren en mensen
2.2.2 Het zondebokmechanisme
2.2.3 De mythe liegt de waarheid
2.2.4 Van ritueel geweld naar niet-vergelding
2.2.5 Taboe en overtreding
2.2.6 De navolging van Christus
URI: 
ISSN: 17839165
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Teacher Training, Institute of Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.