ITEM METADATA RECORD
Title: Onderwijzen zonder wijzen? De onderwijskunde voorbij. Filosofisch-ethische reflecties
Authors: Van Coillie, Geert # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:2 issue:17 pages:120-142
Abstract: Antropologie en ethiek van opvoeding en onderwijs. Kritiek en deconstructie van de binaire opposities theorie/praktijk en kennis/vaardigheden. Pedagogie en didactiek als retoriek, relatie en 'dia-loog'. Drie pijlers: verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid.
URI: 
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Teacher Training, Institute of Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.