ITEM METADATA RECORD
Title: 'Managerialism' in het hoger onderwijs in Vlaanderen
Authors: Verhoeven, Jef # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid issue:6 pages:666-688
Abstract: Het doel van dit artikel is een beeld te schetsen van enkele facetten van 'managerialism' in het Vlaamse hogeronderwijsbeleid en in instellingen voor hoger onderwijs. Dit voert ons naar drie vragen: 1) Wat is 'managerialism' en waardoor is het gekenmerkt? 2) Hoe hebben de onderwijsbeleidvoerders de weg geopend voor 'managerialism' in instellingen voor hoger onderwijs? 3) Ervaren de decanen, departementsvoorzitters en onderzoeksleiders kenmerken van 'managerialism' in het huidige beleid in instellingen voor hoger onderwijs?
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20100603105100388.pdf Published 2864KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.