ITEM METADATA RECORD
Title: Over praktijk-leren en zinvolle praktijken. Omgaan met diversiteit in socio-professionele inschakelingsacties
Authors: Piessens, An ×
Suijs, Stijn #
Issue Date: Dec-2003
Series Title: Vorming: vaktijdschrift voor volwasseneneducatie en sociaal-cultureel werk vol:18 issue:5 pages:339-362
Abstract: Zoals alle andere sectoren in onze samenleving worden ook de socio-professionele inschakelingsacties (SPI) geconfronteerd met een toenemende diversiteit: nieuwe doelgroepen, veranderende eisen van werkgevers, een veranderende samenleving tout court. Door haar bijna exclusieve oriëntatie op toegang tot de arbeidsmarkt wordt die diversiteit gereduceerd tot problematische 'cultuurverschillen'. In deze sfeer werd het Steunpunt Intercultureel Onderwijs (Universiteit Gent) in september 2000 aangesproken voor de ondersteuning van SPI-acties. Na twee en een half jaar tekenen zich twee ogenschijnlijk conflicterende perspectieven af in het omgaan met diversiteit. Staat inschakeling in de weg van een fundamentele interculturalisering? Verslag van een interessante, maar moeizame zoektocht.
ISSN: 0773-6150
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
artikel Vorming.doc Published 118KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.