ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: De psychohygiënisten: psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970 / De Groei, Leonie (Nijmegen, 2001); De belofte van het hiernamaals: zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda, 1929-1999 / Willemsen, Cees (Nijmgen, 2001)
Authors: Wils, Kaat
Issue Date: 2003
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:12 pages:159-160
Description: Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd.
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.