ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Keizer in zijn eigen rijk: de geboorte van de nationale staat / Leupen, Piet (Amsterdam 1998)
Authors: Goossens, Jean # ×
Issue Date: 1999
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:8 pages:76-77
Description: Instituut voor Middeleeuwse studies. Geschiedenis: Middeleeuwen (OE)
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Medieval History, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.