ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: In die dagen ... Over de uitbeelding van het kerstverhaal, met speciale aandacht voor het werk van Gerard Héman / Goosen, Louis (Nijmegen, 1998)
Authors: Top, Stefaan # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:12 issue:2 pages:147-149
Description: Literatuurwetenschap: Nederlandse literatuurstudie (OE)
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Dutch Literature @ Leuven (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.