ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Rasechte wetenschap? Het rasbegrip tussen wetenschap en politiek vóór de Tweede Wereldoorlog / Beyen, M.; VanPaemel, G. (Leuven, 1998)
Authors: Beyers, Leen # ×
Issue Date: 1998
Series Title: Mededelingenblad van de Belgische vereniging voor nieuwste geschiedenis vol:20 issue:3
Description: Geschiedenis: Moderniteit en samenleving 1800-2000 (OE)
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.