ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Herwonnen levenskracht: een episode in de geschiedenis van de verzorgingssamenleving, de herstellingsoorden Nieuwenoord, Sonnehaert en Ariënshof, 1932-1992 / Peet, Jan (Nijmegen, 1996)
Authors: Pasture, Patrick # ×
Issue Date: 1999
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:8 issue:1 pages:91-92
Description: Geschiedenis: Nieuwe Tijd (OE) Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd. Sector Arbeid en Organisatie.
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.