ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: M. Derks, P. Nissen, J. de Raat (ed.), Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw (Hilversum, 2000)
Authors: Kenis, Leo # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:8 pages:372-373
Description: Centrum voor de Geschiedenis van de theologische faculteit te Leuven. Onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie.
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.