ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Vanden levene Ons Heren: Kritische editie met inleiding, vertaling en commentaar door L. Jongen & N. Voorwinden (Middelnederlandse tekstedities, 8) (Hilversum, 2001)
Authors: Fran├žois, Wim # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:11 pages:83-85
Description: Onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie.
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.